نویسنده = عبدالحمید اشراق نیای جهرمی
تعداد مقالات: 3
2. ارائه‌ی شیوه‌یی جدید در تخصیص پایایی با استفاده از معیارهای تعیین میزان اهمیت در پایایی

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-124

علی نوروزیان؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی


3. ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز)

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-41

لیلا رودک؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ محمد اسداله زاده