نویسنده = مهدی کرباسیان
تعداد مقالات: 7
1. ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-176

10.24200/j65.2019.7222.1763

عبدالصابر پیروی؛ مهدی کرباسیان؛ مصطفی ابویی اردکان


5. طراحی مدل انتخاب پیمانکار با استفاده از روش تلفیقی فرایند تحلیل شبکه‌یی وروش ابتکاری(مطالعه‌ی موردی: پروژه‌های ساخت)

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-138

مهدی کرباسیان؛ علی اقبالی بابادی؛ ابوالفضل غلامی


7. جانمایی تجهیزات با تسهیلات متحرک در یک شبکه با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-86

مهدی کرباسیان؛ سارا تگریان