نویسنده = حسن خادمی زارع
تعداد مقالات: 3
2. ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


3. ترکیب الگوریتم‌های جهش قورباغه‌یی و کرم شب‌تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم

دوره 36.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-51

10.24200/j65.2020.52690.1960

امیرحسین برزین؛ احمد صادقیه؛ حسن خادمی زارع؛ محبوبه هنرور