نویسنده = عبدالله آقایی
تعداد مقالات: 5
2. ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی خطی برای مسئله‌ی دیرترین زمان‌ها در شبکه‌های پروژه با مدت زمان انجام غیرقطعی

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-11

رضا مروت‌دار؛ عبداله آقائی؛ عماد روغنیان؛ احمد اصل حداد؛ مسعود معینی‌پور


3. برنامه‌ریزی شبکه‌ی تأمین با در نظر گرفتن ریسک

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

معصومه مهرعلی دهنوی؛ عبدالله آقایی؛ مصطفی ستاک