نویسنده = محبوبه هنرور
تعداد مقالات: 2
1. ترکیب الگوریتم های جهش قورباغه ای و کرم شب تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.52690.1960

احمد صادقیه؛ امیرحسین برزین؛ حسن خادمی زارع؛ محبوبه هنرور


2. طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران

دوره 36.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-96

10.24200/j65.2019.51869.1925

یحیی زارع مهرجردی؛ علی مصطفایی پور؛ سعید عابدی؛ محبوبه هنرور