کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 382
1. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/2

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 152-160

-


2. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/1

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-166

-


3. چکیده انگلیسی مقالات زمستان 94، شماره 2.1

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-164


4. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 94، شماره 1

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-138


5. چکیده

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 146-141


10. تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-12


12. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 41-47


14. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-52


18. سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


19. تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 19-24

مهدی سالاری؛ عباس اکبرزاده


20. بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


21. تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-51

محسن کاظمی‌نژاد؛ علی کریمی طاهری


22. اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-66

محمود اعظمی؛ عبدالرضا سیم‌چی


23. معرفی کتاب

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 123-126


24. ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 41-46

زیارت علی نعمتی؛ حسن نوائی الوار؛ محمد علی هوشیارفرد؛ محمد علی فقیهی ثانی


25. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-136