کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 382
1. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/2

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 152-160

-


2. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/1

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-166

-


3. چکیده انگلیسی مقالات زمستان 94، شماره 2.1

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-164


4. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 94، شماره 1

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-138


5. چکیده

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 146-141


8. تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-12


9. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-52


10. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 41-47


17. مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 11-17

علی دادو؛ سید حمیدرضا مداح حسینی


18. تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


19. بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-92

فرید انوشه‌پور؛ محمود عباسی؛ مصطفی کتابچی؛ سید حسین حسن‌نیا؛ حمید رحمانی


20. عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمد حسن مشکسار


21. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-136


23. بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


24. تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 19-24

مهدی سالاری؛ عباس اکبرزاده


25. معرفی مقالات پژوهشی دانشکده‌ی مهندسی و علم و مواد دانشگاه صنعتی شریف

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-121