کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 382
1. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/1

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-166

-


2. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 95، شماره 1/2

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 152-160

-


3. چکیده انگلیسی مقالات زمستان 94، شماره 2.1

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-164


4. چکیده انگلیسی مقالات تابستان 94، شماره 1

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-138


5. چکیده

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 146-141


7. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 41-47


11. تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-12


15. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، شماره 41، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-52


17. بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-92

فرید انوشه‌پور؛ محمود عباسی؛ مصطفی کتابچی؛ سید حسین حسن‌نیا؛ حمید رحمانی


18. بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


20. اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 61-66

محمود اعظمی؛ عبدالرضا سیم‌چی


21. معرفی کتاب

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 123-126


22. پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) در نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن 304 و برنج به روش نوسان‌های الکتروشیمیایی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 25-30

محسن صارمی؛ اکرم نوری دلاور


23. سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


24. تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-51

محسن کاظمی‌نژاد؛ علی کریمی طاهری


25. معرفی مقالات پژوهشی دانشکده‌ی مهندسی و علم و مواد دانشگاه صنعتی شریف

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-121