کلیدواژه‌ها = مدیریت موجودی توسط فروشنده
تعداد مقالات: 10
1. ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


4. مدل‌سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره‌ی تأمین پس‌رو

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-121

10.24200/j65.2017.5581

میترا موبد؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمد صالح اولیا


5. برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-63

امیرحسین نیکنام‌فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


7. مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-118

امیرحسین نیکنام فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


8. طراحی ابزار پشتیبان تصمیم برای هماهنگی زنجیره‌ی تأمین: با استفاده از مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-39

کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ شاهرخ همت یار


9. مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-103

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصابر فلاح نژاد؛ حسن رسایی