کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی
تعداد مقالات: 4
2. رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-79

عادل آذر؛ راحیل شربتی؛ سید حمید خداداد حسینی


3. ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

سید حسام الدین ذگردی؛ احد نظری؛ ابراهیم رضائی نیک


4. ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-73

احسان خیام باشی؛ نوشین نکوئی مهر؛ بهروز ارباب شیرانی؛ سینا اصلانی