کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل ریسک‌های سیستم کنترل محدوده‌ی طرح و ترافیک مبتنی بر رادیو شناسه

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-130

بهزاد لک؛ نسیم نهاوندی


4. به‌کارگیری بانک داده به‌منظور تحلیل کمی ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به‌کمک روش تاپسیس

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-127

آرش تکلیف؛ بابک عباسی؛ امیر عباس نجفی