کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-40

10.24200/j65.2017.5573

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک آبادی؛ قاسم مصلحی


2. ارائه‌ی یک مدل موجودی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

10.24200/j65.2017.5595

رامین صادقیان؛ گلناز طالبی لنگرودی


3. تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-76

رضا برادران کاظم زاده؛ اعظم قهاری