کلیدواژه‌ها = شبکه‌های پیچیده
تعداد مقالات: 3
1. ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-115

10.24200/j65.2018.5611

وحید برادران؛ امیرحسین حسینیان؛ رضا درخشانی؛ محمد نیک ضمیر


2. ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-28

10.24200/j65.2017.5572

محمد فتحیان؛ امیرمحسن کریمی‌مجد


3. کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 131-142

احسان مومنی؛ الهام آخوندزاده نوقابی؛ بهروز مینایی بیدگلی