کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی بازی
تعداد مقالات: 11
6. تحلیل رفتار شرکت‌های رقیب در بازار، با وجود تقاضای حساس به قیمت، زمان تدارک و میزان موجودی

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

10.24200/j65.2018.20067

آیدا حامی دیندار؛ عطا الله طالعی زاده


11. رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-116

محمدعلی آزاده؛ امید عمیدی گلپایگانی