کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین دوسطحی
تعداد مقالات: 3
توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی

دوره 33.1، شماره 2.1، اسفند 1396، صفحه 21-33

10.24200/j65.2018.5501

زهره کاهه؛ رضا برادران کاظم زاده؛ الیپس مسیحی؛ علی حسین زاده کاشان


مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار

دوره 32.1، شماره 2.2، اسفند 1395، صفحه 77-87

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی