کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین دوسطحی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه‌ی یک رهیافت تعیین توأم اندازه‌ی انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه‌ی بازرسی آماری

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.7326.1814

مریم صفرنژاد؛ مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین


2. توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی

دوره 33.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-33

10.24200/j65.2018.5501

زهره کاهه؛ رضا برادران کاظم زاده؛ الیپس مسیحی؛ علی حسین زاده کاشان


3. مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی