کلیدواژه‌ها = فاز ۲ کنترل فرایند آماری
تعداد مقالات: 1
1. مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-120

10.24200/j65.2017.5596

سجاد عبدالتاجدینی؛ یاسر صمیمی