کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز)

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-41

لیلا رودک؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ محمد اسداله زاده