دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

ارائه یک مدل مکانیابی - موجودی سه سطحی برای زنجیره تأمین خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2021.56228.2140

ابوالفضل کاظمی؛ معصومه حیدری؛ مرضیه کریمی


رتبه‌بندی سیستم‌ اندازه‌گیری شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو از طریق روش تلفیقی MSA–MADM در شرایط فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.56897.2176

علیرضا علی نژاد؛ لعیا حیدریان؛ علی طاهری نژاد


مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین زیست توده لیگنوسلولزی در شرایط عدم قطعیت با درنظرگرفتن مسئله ی هاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.58967.2252

حانیه غدیری؛ عبدلله آقایی؛ عماد روغنیان


یادداشت فنی

مسئله مسیریابی سفر چندهدفه با در نظرگرفتن پنجره زمانی و مطلوبیت گردشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57006.2179

محمد شهبازی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ بهدین واحدی نوری


پژوهشی

یک مدل جدید DEA معکوس برای تجدیدساختار واحدها:مطالعه موردی بانکهای تجاری عضو شورای همکاری خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57309.2195

مونا آوند؛ سعید قبادی؛ سعید جهانگیری


قیمت ‏گذاری مبتنی بر رفتار مشتری با درنظر گرفتن رقابت در سیستم ‏های خرده ‏فروشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57202.2186

متینه زیاری؛ محسن شیخ سجادیه


ارزیابی ریسک پروژه‌های مشارکت دولتی_خصوصی انتقال و توزیع آب با استفاده از روش ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57678.2209

علی خورشیدپور؛ سلمان نظری شیرکوهی؛ حمزه امین طهماسبی


برنامه ریزی زمانبندی تعمیرات و نگهداری قطارهای مترو با هدف حداکثر کردن قابلیت دسترسی قطارها (مطالعه موردی خط 2 مترو تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57195.2185

محسن محرابی؛ محسن پورسید آقایی


یک مدل چندهدفه جدید برای مکان یابی حسگر برای برآورد جریان ترافیکی در شبکه حمل ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.58694.2244

فاطمه وحدت دربند؛ فرناز هوشمند خلیق؛ سیدعلی میرحسنی


یک مدل آماری-هوشمند برای تشخیص نقاط خرابی در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57224.2189

مهدی خاشعی؛ مبینا خوش سیرت؛ ناصر ملاوردی


یک مدل قیمت گذاری و موجودی با تابع تقاضای وابسته چند متغیره و تابع هزینه نگهداری خطی- افزایشی برای محصولات فاسدشدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.59196.2260

بهناز قاراخانی؛ مهسا قندهاری؛ آذرنوش انصاری


یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای گروه‌بندی پویا فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن عملکرد منقطع یک سیستم چند مولفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.56610.2163

الهام معظم جزی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ هادی عبداله‌زاده سنگرودی


ارائه دو مدل ریاضی و چهار الگوریتم ابتکاری برای مسئله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه با درنظر گرفتن مکان-زمان‌های پیشنهادی مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.7185.2221

علی آقاداودی جلفایی؛ مهدی علینقیان


مقایسه‌ی الگوریتم‌های NSGA-II و SPEA2 در یک زنجیره تامین دو هدفه استوار سناریومحور با در نظر گرفتن ضایعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.58984.2251

ابراهیم رضائی نیک؛ سپیده اسدی زیدآبادی


زمانبندی در یک سیستم تولید سلولی پویا با دوره های متصل و امکان جابجایی ماشین‌ها در طول دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.59048.2255

محمد کاظمی؛ احمد صادقیه؛ محمدمهدی لطفی؛ محمد علی وحدت


ارائه مدلی یکپارچه برای قیمت‌گذاری و کنترل موجودی کالاهای فاسدشدنی در زنجیره تامین دوسطحی: مطالعه موردی ملات سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57907.2218

طاها کشاورز؛ محمد فراست


ارائه مدل سناریو-محور چند هدفه جهت مکانیابی-تخصیص تسهیلات پشتیبان مبتنی بر استراتژی های حمایتی در بحران سیل ( مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.58493.2238

امیرحسین صفاری نیا؛ فرناز برزین پور؛ احمد ماکویی


طراحی مدل پویای استوار تصادفی برای مکان یابی و تخصیص شبکه خدمات سلامت با ظرفیت محدود و در شرایط اختلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57263.2192

مهدی یوسفی نژاد؛ سیما غایب لو؛ بهنام جعفرپور؛ توحید فراش زاده


نمودارهای کنترل پذیرش برای پایش فرآیند خودبرگشتی مرتبه اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.58411.2228

سمراد جعفریان نمین؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ رضا توکلی‌مقدم؛ علی سلماس نیا


زمان‌بندی خودکار دروس دانشگاهی با استفاده از رویکرد ابرابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57866.2212

سیدهادی میرقادری؛ مسلم علی محمد لو؛ مریم فتوتی


ارائه روشی نوین برای محاسبه ارزش مشتریان در صنعت سینما و تئاتر بر مبنای ارزش ارجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.58675.2256

محمدابراهیم علی اوغلی فاضل؛ امیر البدوی


ارائه یک مدل برنامه‌ریزی دو هدفه به‌منظور طراحی یک شبکه خدماتی سلامت با در نظر گرفتن کارایی مکان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.57193.2187

امیر یعقوبی؛ علی بزرگی امیری؛ محسن صادق عمل نیک


توسعه مدل مفهومی زنجیره تأمین پایدار با قابلیت‌های ناب و چابک (مورد مطالعه: سازندگان تجهیزات چرخشی در صنعت نفت‌و‌گاز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j65.2022.59745.2279

محمود نجفی؛ پیمان اخوان؛ علی حاجیها


طراحی بهینه قرارداد هماهنگ کننده‌ی تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری در یک زنجیره تأمین چند محصولی با چندین تأمین کننده تحت محدودیت‌های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.57852.2211

فرانک امتحانی؛ نسیم نهاوندی؛ فریماه مخاطب رفیعی


ارائه الگوریتم شبیه سازی تبرید پارتو برای نوع دوم مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با درنظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.55826.2127

مژده ربانی؛ سیدعلیرضا سیدعلاقه بند؛ محمد میرابی؛ حسن دهقان دهنوی


طراحی نمودارهای کنترل میانگین پیش‌رونده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده چند‌متغیره در فاز 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.60203.2292

امین ستوده؛ امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ سینا جمشیدی


مدلسازی پویای اثر مشوق های مالی بر نفوذ تکنولوژی برق خورشیدی : شواهدی از کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.56219.2248

نجمه نشاط؛ هاشم محلوجی؛ میترا کبیری


بررسی تأثیر میزان ریسک مالی بر سودآوری و تاب‌آوری بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59933.2287

حیدر تیموریان؛ عباسعلی جعفری ندوشن؛ نجمه نشاط


ارزیابی و توسعة خدمات حمل‌ونقل عمومی براساس رویکرد گسترس عملکرد کیفیت فازی 3-مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59620.2275

کامیار چالاکی؛ علی اصغر بازدار


مکانیابی تسهیلات و طراحی الگوی بهینه توزیع با در نظرگرفتن الزامات قانونی شرکت‌های پخش دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.60485.2306

محمد مهاجر تبریزی؛ زهرا خوجه؛ طوبیٰ درویش محمدی


ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی چند حالته با مکانیزم اشتراک عملکرد چند حالته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59814.2281

مریم ترکمانی میانجی؛ یونس جاوید


توسعه مدل ریاضی برای تخصیص واکسن با در نظر گرفتن سیاست‌های دولتی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی شامل قرنطینه عمومی و مدل اپیدمی SEIR

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.60016.2291

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی


مدل طراحی شبکه امداد یکپارچه برای برنامه‌ریزی حمل و نقل تحت شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.58572.2240

بابک جوادی؛ مهلا یادگاری


مدلسازی سرمایه گذاری در بنادر با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ها (مطالعه موردی: ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59863.2283

نسیم نهاوندی؛ نیکو رزاقی


بهینه سازی استوار چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: نان صنعتی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59005.2253

مونا کریمی؛ بابک جوادی؛ میثم شهبازی