دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

ارائه یک مدل ریاضی برای انتخاب پروژه های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت و منابع محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.56862.2174

ناعمه زرین پور؛ محمد زرین پور


بهینه‎سازی عملکرد شبکه زنجیره تامین حلقه بسته طلا با تاکید بر مسئولیت‎های اجتماعی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: کارخانه طلای زرشوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.57209.2188

محسن شفیعی نیکابادی؛ علیرضا مقدم؛ مرتضی خیری؛ هانیه شامبیاتی


پیکربندی مجدد زنجیره تأمین هنگام توسعه محصول جدید با در نظر گرفتن استراتژی جایگزینی دومحصولی (مطالعه موردی: صنعت هدفون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.55613.2118

علی عبدی نژاد؛ ابراهیم تیموری؛ فهیمه پورمحمدی


یادداشت فنی

مدل سازی ریاضی و روش اپسیلون-محدودیت فازی در طراحی زنجیره تامین حلقه بسته ماسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.58447.2230

علیرضا گلی؛ کامران کیانفر


پژوهشی

مکان‌یابی چنددوره‌ای پایدار هاب: رویکرد برنامه‌ریزی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.57021.2181

علیرضا عیدی؛ امیر خالقی


طراحی نمودار کنترل جمع دنباله چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات در حضور خطای اندازه‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.58429.2232

محمد مبین همتی؛ امیرحسین امیری؛ زهرا جلیلی بال


پایش و پیش‏ بینی کیفیت عمل جراحی دومرحله‏ ای سرطان تیروئید با استفاده از مدل فضای حالت زمان متغیر تعدیل ریسک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.56939.2178

رسول نورالسنا؛ محمد رسولی؛ یاسر صمیمی؛ کامران حیدری