ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 هیئت علمی

3 استادیار دانشکده مهندسی نساجیnدانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله به توسعه مدل یکپارچه موجودی-بازرسی-بازاریابی در زنجیره عرضه یک فروشنده و یک خریدار میپردازیم. هدف این مقاله نزدیک‌تر کردن مدلهای موجودی به مسائل دنیای واقعی از طریق در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و فرض کیفیت ناقص برای محصولات است. سه سیاست بازرسی شامل بدون بازرسی، بازرسی 100% و نمونهگیری در نظر گرفته میشود و مقادیر بهینه اندازه انباشته، قیمت و سیاست بازرسی از طریق حداکثر کردن سود خرده‌فروش به ازای هریک از این سیاستها تحت حالت با جایگزینی و بدون جایگزینی اقلام معیوب به دست میآید. در پایان جهت انجام تحلیل حساسیت پارامترهای کلیدی، مطالعات عددی انجام می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات قیمت و سیاست بازرسی بر روی اتخاذ تصمیم بهینه اندازه انباشته اثرگذار است، همچنین تغییر پارامترهایی چون هزینه بازرسی و هزینه پذیرش بر روی سیاست بهینه بازرسی و تغییر پارامترهای موجودی تنها بر سیاست‌های سفارشدهی و قیمت‌گذاری تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A joint lot-sizing and pricing model with statistical inspection

نویسندگان [English]

  • Maryam Safarnezhad 1
  • Majid Aminnayeri 2
  • Reza Ghasemy Yaghin 3
1 Msc Student
2 Amirkabir University of Technology
3 Clothing Engineering and Management Group, Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the necessity of communication between production and marketing functions, joint lot size and pricing decisions play an important role in supply chain planning. Moreover in many real world problems there is a fraction of defective items in a received lot that their quality should be evaluated before storage. In this paper, we focus on the problem of simultaneously determining of optimal lot-sizing, pricing and inspection policy with and without replacement of nonconforming items for an inventory system in which demand is price sensitive. The proposed model is based on a maximization of total profit for buyer. It is assumed that the fraction of nonconforming items in a received lot follows a beta distribution and buyer conducts some kind of inspection policies, that include no inspection, inspection and sampling inspection. In addition, in sampling inspection manufacture’s risk and the buyer’s acceptable quality level are considered to obtain a fair sampling plan. We assume two standard demand functions which are linear and exponential function of price. We first study our NLP model mathematically and then we develop an analytical algorithm to solve the problem and obtain the optimal inventory –inspection– marketing policies. finally, the effects of parameters are included in sensitivity analyses.nKeywords: Lot size, Non-linear optimization, Pricing, Statistical inspection planning, Two-stage supply chain.nKeywords: Lot size, Non-linear optimization, Pricing, Statistical inspection planning, two-stage supply chainnAgain:nDue to the necessity of communication between production and marketing functions, joint lot size and pricing decisions play an important role in supply chain planning. Moreover in many real world problems there is a fraction of defective items in a received lot that their quality should be evaluated before storage. In this paper, we focus on the problem of simultaneously determining of optimal lot-sizing, pricing and inspection policy with and without replacement of nonconforming items for an inventory system in which demand is price sensitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lot size
  • Non-linear optimization
  • Pricing
  • Statistical inspection planning
  • two-stage supply chain