کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره‌ی تأمین
تعداد مقالات: 11
1. ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


2. ارائه‌ی یک مسئله‌ی غیرخطی تولید - توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک

دوره 35.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-128

10.24200/j65.2018.6767.1542

امیرحسین نوبیل؛ سیدحمیدرضا پسندیده؛ حجت نبوتی


7. ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-79

علی محتشمی؛ علی فلاحیان نجف‌آبادی؛ سعید فرخی


8. ارائه‌ی یک روش آزادسازی لاگرانژی برای یک مدل جدید تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی چندمحصولی

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-39

روح الله ذوالفقاری؛ فریبرز جولای؛ یاسر موحدی


9. تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره‌ی تأمین در بازی توزیع نوشیدنی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-70

مقصود امیری؛ امیر حسن زاده؛ علی زارع شاهی