کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
تعداد مقالات: 5
1. رویکردی ترکیبی برای اجرای کارت امتیازی متوازن (B‌S‌C) در محیط فازی

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-79

عادل آذر؛ راحیل شربتی؛ سید حمید خداداد حسینی


2. بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 139-147

محمد فتحیان؛ پیمان اخوان؛ سمیه چراغعلی


3. ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-73

احسان خیام باشی؛ نوشین نکوئی مهر؛ بهروز ارباب شیرانی؛ سینا اصلانی