کلیدواژه‌ها = زنجیره‌ی تأمین
تعداد مقالات: 21
10. طراحی پیکره‌ی زنجیره‌ی تأمین برای محصول جدید (مطالعه‌ی موردی: شرکت تولیدی)

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-25

سید مهدی مصطفوی؛ امیر البدوی؛ علی حسین‌زاده کاشان


11. مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-58

علی بزرگی امیری؛ محمد کاظمی؛ شیما شفیعی‌گل؛ مهدی علینقیان


12. برنامه‌ریزی تولید ـ توزیع چندهدفه بر پایه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-63

امیرحسین نیکنام‌فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


15. مدل‌سازی یک‌پارچه تولیدکننده ـ خرده‌فروشان بر پایه مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-118

امیرحسین نیکنام فر؛ سید حمیدرضا پسندیده


18. شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد


19. ارائه‌ی یک مدل جدید چند هدفه‌ی فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره‌ی تأمین

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-65

ابوالفضل کاظمی؛ مسعود دلدار


20. مدلی یک‌پارچه برای زنجیره‌یی همراه با جریان تأمین قطع‌شونده

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-132

سیدمهدی سجادی فر؛ بهروز پورقناد