کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی سری‌های زمانی
تعداد مقالات: 3
2. به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به‌منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-166

10.24200/j65.2019.7102.1705

شیدا تربت؛ مهدی خاشعی؛ مهدی بیجاری


3. به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-71

مهدی خاشعی؛ مهدی بیجاری؛ فریماه مخاطب رفیعی