کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی تسهیلات
تعداد مقالات: 5
1. مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

دوره 36.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-50

10.24200/j65.2019.51068.1892

مریم نیلی؛ محمد سعید جبل عاملی؛ فاطمه صبوحی


3. مدل جدید یکپارچه‌ی تولید سلولی، برنامه‌ریزی تولید و زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن مکان‌یابی انبارها

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-58

علی بزرگی امیری؛ محمد کاظمی؛ شیما شفیعی‌گل؛ مهدی علینقیان


5. بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور