تعداد مقالات: 910
26. دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 3-12

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


27. سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 3-14

حامد اصغرزاده؛ محمود اعظمی


28. بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


29. شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-9

رحیم فائز


30. طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی


31. اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 3-9

منوچهر نجمی؛ مجید ابراهیمی؛ فریدون کیانفر


32. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


33. بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علی رضا داوری


34. سیر پیدایش زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 3-6


35. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن‌آوری

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، پاییز و زمستان 1378، صفحه 3-13

محمد تقی مهدوی


36. راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار و تابستان 1378، صفحه 3-9

علی اکبر صالحی


37. محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 3-9

مجید مخدوم


38. گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، پاییز و زمستان 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


39. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 3-8

سید محمد معطر حسینی


40. آموزش تکنولوژی و ثبات اقتصادی کلان در فرایند توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 3-12

حسن درگاهی


41. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمد باقر غفرانی


43. عملکرد وزرات نفت در بخش انرژی در برنامه اول توسعه و چشم‌انداز آن در برنامه دوم

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 3-13


44. اولویت‌های تحقیقات انرژی در کشور

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 3-11


48. نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در ریسک درک‌شده‌ی گردشگران خارجیِ سفرکرده به ایران

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-9

بهرام رنجبریان؛ محمدرضا جلیلوند


49. ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی


50. مدل‌سازی ریاضی تولید و تقلید نوآوری و اثرات آن بر رفاه اجتماعی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-11

هنگامه شمس؛ سهیل قیلی؛ علیرضا شمس؛ امیر اخلاصی