کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 9
1. طراحی اقتصادی آماری یک نمودار کنترل به منظور پایش مدت زمان بقای بیماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.55246.2092

شروین اسدزاده؛ نوید رفیعی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


4. تلفیق تحلیل شبکه‌یی پوششی داده‌ها و کارت ارزیابی متوازن به‌منظور بهبود ارزیابی عملکرد

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-10

عماد روغنیان؛ جواد انصاری فر؛ علی قوامی فر


7. ارزیابی عملکرد در سازمان‌های فرکتال (مطالعه‌ی موردی: تأسیسات تقویت فشار گاز)

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-41

لیلا رودک؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ محمد اسداله زاده