کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی استوار
تعداد مقالات: 6
5. بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

علیرضا قهطرانی؛ امیر عباس نجفی


6. مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله

دوره 1-27، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-102

محمد مدرس؛ مریم حسن زاده مفرد