کلیدواژه‌ها = نمودار کنترل
تعداد مقالات: 4
طراحی نمودار کنترل جمع دنباله چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات در حضور خطای اندازه‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.58429.2232

محمد مبین همتی؛ امیرحسین امیری؛ زهرا جلیلی بال


پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، تیر 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان