کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
تعداد مقالات: 7
4. رویکردی جدید در نظریه‌ی بازی فازی برای ارزیابی تصمیم بهینه در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-116

محمدعلی آزاده؛ امید عمیدی گلپایگانی


7. «مکبث» روشی برای ارزیابی مطلوبیت طراحی‌های سیستمی مبتنی بر بدیهیات

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-138

نجمه مودی؛ رضا شیخ