کلیدواژه‌ها = قیمت‌گذاری
تعداد مقالات: 17
4. ارائه‌ی یک رهیافت تعیین توأم اندازه‌ی انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه‌ی بازرسی آماری

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.7326.1814

مریم صفرنژاد؛ مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین


10. تحلیل رفتار شرکت‌های رقیب در بازار، با وجود تقاضای حساس به قیمت، زمان تدارک و میزان موجودی

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

10.24200/j65.2018.20067

آیدا حامی دیندار؛ عطا الله طالعی زاده


15. مدل احتمالی قیمت‌گذاری و بازاریابی مشارکتی با در نظر گرفتن اثرات هیجانی بازار

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی


16. هماهنگی سیاست‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 32.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-78

عطاء‌الله طالعی‌زاده؛ زاهده چراغی


17. بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور