نویسنده = نجمه نشاط
مدلسازی پویای اثر مشوق های مالی بر نفوذ تکنولوژی برق خورشیدی : شواهدی از کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.56219.2248

نجمه نشاط؛ هاشم محلوجی؛ میترا کبیری


بررسی تأثیر میزان ریسک مالی بر سودآوری و تاب‌آوری بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j65.2022.59933.2287

حیدر تیموریان؛ عباسعلی جعفری ندوشن؛ نجمه نشاط