نویسنده = ��������������������� ����������
خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 50-53

ایران عالم‌زاده؛ شیرین ترحم‌جو؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی