درباره نشریه

« مجله ی علمی "شریف" از آغاز تا کنون»

 

مجلـه ی علمی «شریف» در سال 1363 با توجه به نیازها و اقتضای زمان در قالب خبرنامه ی علمی و فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد و در پی آن با هدف تکمیل رسالت  علمی- فرهنگی خود در سال 1371 با سردبیری آقای دکتر ابوالحسن وفائی در قطع و شکل جدیـد به حیات خود ادامـه داد. پس از یک دوره ی 10 ساله و انتشـار شمـاره هایی در خصوص "آموزش عالی کشور"، "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت"، "محیط زیست"، "بیوتکنولوژی" و ....، در سال 1380 نیز با رایـزنی های متعدد با مسؤولان وقت دانشگاه، این مجـله به انعکاس دستاوردهای علمـی و پژوهشی استادان دانشگاه های سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم و مهندسی اقدام کرد.

مجله ی شریف در سال 1383 با اخذ درجه ی علمی بر اساس مصوبه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جُرگه مجلات معتبر علمی کشور پیوست و از این تاریخ هر شماره از این مجله به صورت "جُنگ" (Transaction) منتشر می شود.

هر جُنگ یکی از حوزه های زیر را در بردارد:

  • مهندسی صنایع و مدیریت
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران

این مجله از اواخر سال 1393 به صورت آنلاین اقدام به دریافت مقاله و انجام سایر مراحل آن نموده است، علاوه بر آن مدتی نیز مقالات این مجله توسط انتشارات اسپیرینگر آلمان به صورت آنلاین بارگذاری شده و در اختیار فارسی زبانان سراسر دنیا قرار می گرفت.

با توجه به تراکم زیاد مقالات دریافتی از سراسر کشور، مجله ی شریف تعداد مجلات منتشره در سال را به 14 شماره افزایش داد (4 شماره مهندسی صنایع، 8 شماره مهندسی عمران و 2 شماره مهندسی مکانیک) و در حال حاضر با دریافت سالانـه بیش از 1000 مقاله و انتشـار منظم دستاوردهای علمی استـادان و محققان کشور، در پایـگاه های داده یی معتبر نظیر ISC ، SID و مگ ایران نمایه می شود.

همچنین بارگذاری مقالات چاپ شده نیز در سامانه ی مجله به روز بوده و مقالات در نوبت چاپ تا پایان سال برروی سامانه بارگذاری شده است.