اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 388
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 103

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 866
تعداد مشاهده مقاله 932445
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 723907
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 216 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 317 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 353 روز
درصد پذیرش 25 %