اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 408
تعداد پذیرش 106
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 106

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 869
تعداد مشاهده مقاله 956447
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 742860
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 216 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 323 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 353 روز
درصد پذیرش 26 %