اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 301
تعداد پذیرش 75
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 63

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 880
تعداد مشاهده مقاله 1384316
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 775652
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 191 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 303 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 409 روز
درصد پذیرش 25 %