اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 305
تعداد پذیرش 76
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 71

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 880
تعداد مشاهده مقاله 1390639
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 782125
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 189 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 306 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 133 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 409 روز
درصد پذیرش 25 %