تماس با ما

نشانی مجله: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس:    66164093  داخلی 2

 پست الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu

نشانه الکترونیکی پروف مقالات: sharifpublish@sharif.edu

 

 


CAPTCHA Image