تماس با ما

نشانی مجله: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس کارشناس مجله صنایع و مدیریت:    66164093  داخلی 2 مهندس مهرک پورابراهیمی

 پست الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu

 


CAPTCHA Image