نویسنده = علی کریمی طاهری
تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 47-51

محسن کاظمی‌نژاد؛ علی کریمی طاهری


بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 53-59

علی کریمی طاهری؛ مجتبی موحدی؛ هادی نیامنش


پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 29-37

سید مسعود حافظ حقیقت؛ علی کریمی طاهری