نویسنده = �������������� ��������
بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، دی 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سید نوالله حسن‌زاده