نویسنده = �������� ���������� ��������������
بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور


مدل موجودی چندمحصولی با محدودیت‌های فضای انبار، بودجه و کم‌ترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 101-111

اسماعیل مهدی زاده؛ شهرام والی زاده؛ حمیدرضا پسندیده