نویسنده = کمال چهارسوقی
شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت سیستم به‌هنگام، و بهینه‌سازی اهداف آن

دوره 1-29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 73-81

سیدکمال چهارسوقی؛ آرمان ساجدی نژاد