نویسنده = ������������ ����������
طراحی قراردادهای عمده‌فروشی و تسهیم سود در زنجیره‌ی تأمین دوسطحی

دوره 33.1، شماره 1.2، شهریور 1396، صفحه 13-22

10.24200/j65.2017.5587

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک‌آبادی؛ قاسم مصلحی


طراحی قرارداد در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی در شرایط عدم قطعیت اطلاعات

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 29-40

10.24200/j65.2017.5573

ایمان نصوحی؛ علی شاهنده نوک آبادی؛ قاسم مصلحی