نویسنده = ���������������� ������������
یک مدل چندهدفه‌ی جدید برای مکان‌یابی حسگر برای برآورد جریان ترافیکی در شبکه‌ی حمل‌ونقل

دوره 38.1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 39-46

10.24200/j65.2022.58694.2244

فاطمه وحدت دربند؛ فرناز هوشمند خلیق؛ سیدعلی میرحسنی


تقاضای تصادفی با ماهیت درون‌زا در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه

دوره 33.1، شماره 1.2، شهریور 1396، صفحه 77-84

10.24200/j65.2017.5593

فرناز هوشمند خلیق؛ سیدعلی میرحسنی