کلیدواژه‌ها = -
بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 3-7

مهدی احسان؛ نصرالله پوزش


تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 24-31

اصغر نثیر؛ مسعود طهانی؛ محمد علی حامد


ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo0

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 32-35

محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی


حذف رنگ فاضلاب صنایع تخمیری از ملاس به روش تالابی با سطح آزاد

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 46-49

سید جمال الدین هاشمیان؛ علیرضا نظری علوی


خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 50-53

ایران عالم‌زاده؛ شیرین ترحم‌جو؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی


الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 54-61

عبدالحمید اشراق‌نیای جهرمی؛ حسین ولی قزوینی


حل عددی معادله‌ی پواسون خطی و غیر خطی در R3

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 62-69

بهمن مهری


تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 70-77

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ فرامرز فامیل سماواتی


آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 78-83

هادی عادلخانی؛ محمد رضا ارشدی


معرفی کتاب

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 92-93


چکیده

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 100-96


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علی رضا داوری


تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 11-16

سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی؛ محمود حسن‌پور متی کلایی


تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 22-32

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری


تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 33-44

شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی؛ مسعود مفید


تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 44-49

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ حمید خرسند؛ عبدالرضا نانگیر


ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد ان در حفاظت کاتدی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 50-56

عبدالله افشار


الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 57-64

ناصر توحیدی؛ محمد صادق خدایاری؛ نجف تکتاز


ارتباط داده‌ها و ستاد‌ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 65-69

فرهاد کیانفر


کاربرد روش تصمیم‌گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم‌های انعطاف‌پذیر تولید "FMS"

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 70-80

محمود هوشمند؛ فرناز برزین‌پور