کلیدواژه‌ها = کنترل کیفیت
ارائه‌ی رویکردی برای کاهش هزینه‌های کیفیت در اندازه‌گیری پارامترهای شیمیایی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

دوره 32.1، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 13-21

الهام آخوندزاده نوقابی؛ مهدی دانشمندی؛ بهروز مینایی بیدگلی