کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی صف
ارائه‌ی مدل دوهدفه‌ی طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین خون با ملاحظه‌ی نظریه‌ی صف در شرایط بحران

دوره 35.1، شماره 1.1، شهریور 1398، صفحه 35-46

10.24200/j65.2019.7063.1679

فاطمه بیاتلو؛ علی بزرگی امیری؛ ابوالقاسم یوسفی بابادی


بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه تلفیقی مکان‌یابی ـقیمت‌گذاری ـ صف

دوره 31.1، شماره 1، تیر 1394، صفحه 93-105

اسماعیل مهدی زاده؛ امین محمودی؛ وحید حاجی پور


مدل‌سازی و حل یک مسئله‌ی دوباره‌کاری تولید با استفاده از رویکرد صف

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 67-71

محمدامین ایری؛ سیدحمیدرضا پسندیده


مدل مکان‌یابی میانه‌ی p قطبی چندهدفه با در نظر گرفتن صف در محیط فازی

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 11-19

مصطفی جعفریان؛ حسن شوندی؛ علی ترابی


مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی

دوره 1-27، شماره 1، مهر 1390، صفحه 47-53

فریبرز جولای؛ محمدرضا قزل ارسلان