کلیدواژه‌ها = هماهنگی زنجیره‌ی تأمین
مسئله‌ی هماهنگی تولید ـ توزیع در زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن تخفیفات قیمت حمل‌ونقل

دوره 34.1، شماره 2.1، اسفند 1397، صفحه 21-32

10.24200/j65.2018.20052

مجتبی عرب مومنی؛ سعید یعقوبی؛ محمدرضا محمدعلیها