کلیدواژه‌ها = شبکه‌های پیچیده
ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک

دوره 33.1، شماره 1.1، شهریور 1396، صفحه 21-28

10.24200/j65.2017.5572

محمد فتحیان؛ امیرمحسن کریمی‌مجد


کاوش روابط پنهان میان شاخص‌های چندگانه‌ی محرومیت با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و شبکه‌های پیچیده

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 131-142

احسان مومنی؛ الهام آخوندزاده نوقابی؛ بهروز مینایی بیدگلی