کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
عوامل کلیدی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد

دوره 33.1، شماره 1.2، شهریور 1396، صفحه 23-34

10.24200/j65.2017.5588

اردلان زندیان؛ مهران سپهری؛ محمدتقی عیسایی