شبکه‌ی بهینه‌ی تولید، انتقال و توزیع یکپارچه در سیستم‌های جریان کارگاهی: مدل‌سازی و کاربرد شبکه در سیستم‌های تولیدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تفرش

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

توانایی هر سازمان در هماهنگ کردن تصمیمات با مشتری نهایی، باعث افزایش رضایت مشتری و ایجاد مزیت رقابتی و سودآوری بیشتر سازمان می‌شود. با توجه به اهمیت عملیات تولید، انتقال و تحویل محصول در سازمان‌هایی که مشتریان در گستره‌ی وسیع جغرافیایی پراکنده‌اند، در این مقاله شبکه‌ی بهینه‌یی برای اتخاذ تصمیمات بهینه‌ی یکپارچه‌ی تولید، انتقال و توزیع محصولات نهایی معرفی شده و مدل ریاضی شبکه‌ی پیشنهادی در فضای تولیدی جریان کارگاهی ارائه شده است. در این تحقیق به کمک مفهوم محدوده‌ی مشتریان، در شبکه‌ی پیشنهادی انتقال محصول به مراکزمحدوده‌ی مشتریان به روش ارسال مستقیم و همچنین تحویل در داخل محدوده‌ی مشتریان به روش مسیریابی انجام شده است. به‌منظور سنجش عملکرد مدل، مسائل عددی استاندارد تصادفی در اندازه‌های مختلف تولید شده و پس از حل، کارایی مدل پیشنهادی ارزیابی شده است. در انتها نیز بخش تحلیل حساسیت به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی شبکه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات