ارزیابی و توسعة خدمات حمل‌ونقل عمومی براساس رویکرد گسترس عملکرد کیفیت فازی 3-مرحله‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ارزیابی خدمات ارائه‌شده و تعیین انتظارات مشتریان می‌تواند در طراحی خدمات مناسب برای رضایت مشتریان و تأمین نیازهای ذینفعان مفید باشد. بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت مشتریان از طریق شناسایی نیازهای‌شان و ارائه راهکار مناسب برای برآورده کردن خواسته‌ها، هدف این پژوهش است. برای این منظور، یک مدل 3-مرحله‌ای QFD برای ارزیابی و توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر کرمانشاه استفاده می‌شود. در مرحله اول ودوم با استفاده از روش BMW به‌ترتیب، اهمیت نسبی تجمعی هر استراتژی سازمان و اهمیت نسبی تجمعی هر معیار تعیین می‌شود و در مرحله سوم، برنامه‌های توسعه‌ای جهت بهبود حمل‌ونقل عمومی رتبه‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که حوزه تسهیلات حمل‌ونقل عمومی بیشترین وزن را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، رتبه‌بندی برنامه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر روی حمل‌ونقل ریلی درون شهری می‌تواند خدمت‌رسانی در حمل‌ونقل عمومی را به‌شدت افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate and develop public transportation services based on Fuzzy quality function deployment approach

نویسندگان [English]

  • Kamyar Chalaki 1
  • Aliasghar Bazdar 2
1 Assistant Professor of Industrial Engineering Group
2 Department of Industrial Engineering, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Designing appropriate services is critical to customer satisfaction and meeting the needs of stakeholders. However, in the field of public transport, despite its importance, this goal does not seem to have been achieved. Evaluating the services provided and determining customer expectations can be helpful in achieving this goal. Improving the quality of public transportation services and increasing customer satisfaction by identifying their needs and providing an appropriate solution to meet the needs of this study. Nowadays, performance appraisal is inevitable and all organizations evaluate performance to gain awareness of progress, identify challenges in the organization, and identify their weaknesses, and without it, performance improvement will not be possible. The key to achieving performance improvement is understand the customer needs and wants and using them in product / service design and delivery processes. Quality Performance Development (QFD) is a concept that seeks to capture the true voice of customers in the design and delivery of products / services. The present study intends to use QFD and multi-criteria decision-making process to provide a framework for better understanding of public transport system planners' customer requirements, identifying program strengths and weaknesses, and developing appropriate programs. In this research, the three-stage QFD model is used to evaluate the performance and identify the requirements of public transportation. Its stages are divided into three stages: extracting the relative importance of strategies, extracting the relative importance of criteria, and evaluating the performance of public transportation programs. In the first and second stages, using the BMW method, the cumulative relative importance of each organization strategy and the cumulative relative importance of each criterion are determined, respectively, and in the third stage, development plans to improve public transportation are ranked. The results show that the field of public transport facilities has the most weight. Also, the ranking of programs shows that investing in intercity rail transportation can greatly increase public transportation service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Quality Function Deployment
  • Best-Worst Method
  • Fuzzy System