ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه مکان‌یابی هاب سلسله مراتبی برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 مهندسی صنایع، مهندسی شهید نیکبخت، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.24200/j65.2023.59365.2265

چکیده

مسائل مکان‌یابی هاب یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حمل‌ونقل می‌باشد که استفاده زیادی از این نوع مسائل در حوزه‌های استراتژیک می‌شود. در شبکه توزیع، استفاده از هاب‌ها باعث کاهش هزینه‌های انتقال جریان در شبکه می‌شود. در این تحقیق یک مدل دو هدفه برای مسأله مکان‌یابی هاب سلسله‌مراتبی ارائه‌شده است. با توجه به اهمیت مشکلات زیست‌محیطی در دنیای واقعی و نگرانی از افزایش آلودگی‌های مخرب زیست‌محیطی، در این پژوهش علاوه بر بهبود و کاهش هزینه‌ها، به مسائل زیست‌محیطی نیز پرداخته شده است. مدل ارائه‌شده به بررسی حمل‌ونقل چندحالته و ایجاد چند نوع سیستم حمل‌ونقل در یک هاب می‌پردازد. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار GAMS مسائل با ابعاد کوچک حل گردیده و در ابعاد بزرگ با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری ژنتیک، پارتویی قوی و گرگ خاکستری حل می‌شود و نتایج با یکدیگر مقایسه می‌شوند. با توجه به نتایج حاصله مشاهده می‌شود که الگوریتم‌های ارائه‌شده دارای کارایی مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a hierarchical hub location model for sustainable supply chain network

نویسندگان [English]

  • Shima Shirvani 1
  • Mohammad Reza Shahraki 2
  • Faranak Hosseinzadeh Saljooghi 3
1 Department of industrial engineering, faculty of engineering, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 industrial engineering, Shahid Nikbakht Engineering, Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Department of Mathematics, Faculty Mathematics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Hub location problems are one of the most important branches of transportation widely used in strategic areas such as postal systems, transportation systems and communication networks. In the distribution network, hubs reduce the costs of current transmission in the network and thus lead to increased system efficiency. This study presents a two-objective model for hierarchical hub location problem. Due to the importance of environmental problems in the real world and concern of increasing destructive environmental pollutions, this study addresses the improving and reducing costs as well as environmental problems. The proposed model examines multi-mode transport and creates several types of transport systems in one hub. Using GAMS software, small-scale problems are solved, and large-scale problems are solved by using metaheuristic genetic algorithms, strong Pareto and gray wolf and the results are compared with each other. The results showed that DNS and ADNS criteria also increase by increasing the dimensions of the problem and creating different responses, each of which can be a member of the Pareto front. Given that these two criteria are directly related to the number of members of the Pareto front produced, as dimensions of the problem increase, so does their value. But this growth rate in the gray wolf algorithm is relatively higher than other algorithms. In other words, the gray wolf algorithm has a higher ability to find Pareto responses in various examples. A similar analysis can be done for response quality criterion (QM). Obviously, the gray wolf algorithm shows higher percentages for this criterion. In terms of runtime, this mode also has the ability to find responses and converge to final results in less time. According to the results, it can be seen that the proposed algorithms have good efficiency; because the difference trend in the gray wolf algorithm and other algorithms is logical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Hierarchical Hub
  • Sustainability
  • Supply Chain