یک مدل بهینه‌سازی ریاضی برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین پایدار خون در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

10.24200/j65.2023.59545.2271

چکیده

با توجه به محدودبودن منابع تامین خون، فسادپذیری آن و خطرات ناشی از کمبود خون در بیمارستان‌ها، مدیریت زنجیره تامین خون با هدف تامین خون سالم و کافی یکی از چالش‌های مدیریت سیستم‌های سلامت محسوب می‌شود. در این مقاله، یک مدل ریاضی برای طراحی زنجیره تامین خون بر اساس شعاع پوشش، بودجه، تاریخ انقضای خون در شرایط عدم‌قطعیت پارامترها ارائه می‌شود. بر اساس اهداف توسعه پایدار، مدل پیشنهادی کمینه‌سازی هزینه‌های زنجیره تامین، کمینه‌سازی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و بیشینه‌سازی موقعیت‌های شغلی را میسر می‌سازد. برای مدیریت عدم‌قطعیت پارامترها از رویکرد برنامه‌ریزی فازی محدودیت شانس و برای حل مدل از برنامه‌ریزی فازی استفاده می‌شود. نتایج حاصل از مطالعه موردی نشان می‌دهد که مدل غیرقطعی بر اساس ضرایب اطمینان، حالت‌های مختلف جواب‌ بهینه مکان‌یابی تسهیلات و جریان خون را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. همچنین توابع هدف نسبت به حالت قطعی افزایش و تسهیلات موقتی بیشتری جهت کاهش کمبود خون استقرار می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A mathematical optimization model for designing a sustainable blood supply chain network under uncertain conditions

نویسندگان [English]

  • Naeme Zarrinpoor 1
  • Seyed Mohsen Alizadeh 2
1 department of industrial engineering, Shiraz university of technology
2 Shiraz University of Technology, Faculty of Industrial Engineering, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Adequate blood supply plays an essential role in the management of health systems, and the cost of blood supply and its derivatives is an important part of community health expenditures. Due to the lack of alternatives to blood, its production only by humans and its non-production by chemical processes, designing an efficient and effective blood supply chain seems necessary. In this paper, a multi-level and multi-period mixed integer programming model is provided for designing the blood supply chain considering donors, hospitals, temporary centers and laboratories. In the mathematical modeling, the goals of sustainable development are considered in order to minimize supply chain costs, minimize greenhouse gas emissions and maximize job opportunities created by the establishment of facilities. Using the proposed model, several decisions are made including the location of facilities, the blood flow between different levels of the supply chain, inventory level, deficiency, and the number of donors according to restrictions related to coverage radius, budget and the expiration of blood. Due to the uncertain nature of the parameters in the real world, the uncertainty of the key parameters of the blood supply chain such as blood demand, costs of systems, wastes and budget are considered. To deal with the uncertainty, the chance constrained fuzzy programming approach is used. Ultimately, a case study is presented to show the effectiveness of the model. The proposed model can provide a suitable tool for health department managers in making operational and strategic decisions of blood supply chain levels by optimizing all three dimensions of sustainability. Numerical results confirm the effectiveness of the proposed model and show that the uncertain nature of parameters of the proposed model cannot be ignored because the costs of the system, the harmful environmental effects and the positive social effects are significantly affected by the uncertainty. Also, the results obtained from solving the mathematical model show that when the level of uncertainty is increased, in order to meet the demand, it is necessary to establish more temporary facilities to increase blood supply and reduce its shortage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood supply chain
  • Sustainable development goals
  • Chance constrained fuzzy programming
  • Location-allocation